Skupina dobrovolníků

dobrovolníci-ANábor dobrovolníků byl pozastaven. Je možné, že v dalším čase by mohlo dojít k obnovení. V tom případě zprávu zřetelně  zveřejníme.

Pro bezvadný a plynulý průběh semináře, celého jeho programu a zvládání velkého množství lidí v prostoru divadla jsou potřební pořadatelé. My volíme tuto službu z řad našich příznivců a dáváme souběžně také možnost se semináře zúčastnit zdarma, bez finanční úhrady-.

Práce dobrovolníků znamená pomoc v průběhu konání této události. To znamená také účast na schůzce již den předem (28. 09. 2018 odpoledne po 17. hod.), kdy proběhne základní zaškolení a synchronizace s programem. Dále pak při konání akce pomoc s organizačním a technickým zajištěním např. u vstupu, kontrola vstupenek, označování účastníků pomocí identifikačních náramků apod., kontrola oprávněnosti přítomnosti v prostorách akce dle náramků, poskytování informací, spoluúčast při prodeji předmětů apod. až do skončení celého programu.

Po splnění těchto úkolů, kdy účastníci již zaujali svá místa, můžete také zaujmout své místo v sále. Ze sálu pak před pauzou odcházíte jako první na své místo v určeném prostoru. To znamená, že vám také vzhledem k tomu může uniknout malá, drobná, část programu. Výhodou je však vstup zdarma. K dispozici je jen omezený počet těchto míst.

Jelikož očekáváme návštěvníky i ze zahraničí, podmínkou je také znalost cizího jazyka alespoň na té úrovni, abyste byli schopni pochopit a zodpovědět dotaz týkající se průběhu události a nasměrování (základem je angličtina, ale velmi vítány jsou i další jazyky jako němčina, francouzština, španělština a ruština). Výhodou je však vstup zdarma. K dispozici je jen omezený počet těchto míst.